Projekt Kungsbro

Grävningsarbete

Nu är grävningsarbetet i full gång. Ny utfartsväg ska byggas samt dragning av fjärrvärme, fiber och el till båda fastigheterna.

Vid Röda skolan: Här är den gamla kulverten som gick till mellanstadieskolan som är riven. Alla dessa gamla rör ska tas bort och ny fjärrvärme kommer gå här.
Vid Rosa skolan: Grävning pågår.
Rosa Skolan: Man kan se en viss nivåskillnad på den här bilden och det grävs så för att fjärrvärme ligger djupare och fiber plus elen ligger högre upp.
Rosa Skolan: Här kommer allt kopplas in till ena fastigheten.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *